Psihoterapija Ljubljana

Psihoterapevt

Naja Videmšek, dr. med., zdravnica, certificirana psihoanalitična psihoterapevtka (ECPP)

Pri delu z ljudmi me vodi celostni pristop. Združujem različna znanja in pristope, prilagojene posamezniku, ki sem jih pridobila v medicini in v psihoterapiji, na prvem mestu pa je zame vedno človeški odnos. Vsak klient je edinstven in vsakič znova se učim in čudim naši raznolikosti. Tako z vsakim posebej soustvarjava poseben odnos in s tem unikatno, svojevrstno psihoterapijo.

Na svojo pot raziskovanja človeka, našega telesa in uma, ob tem našega zdravja in bolezni sem zakorakala na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Po zaključenem študiju medicine sem sekundariat in strokovni izpit opravljala v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. S srčno željo pomagati ljudem po svojih najboljših močeh, s čutom za sočloveka, sem spoznavala, kako pomembno je upoštevati bolnikovo ozadje, čustvovanje, prisluhniti njegovi zgodbi, podrobneje in globlje pogledati, kakšni so vzroki, podlage za posamezna bolezenska stanja. Študij psihoterapije, ki sloni na treh stebrih, na teoriji, praksi in poglobljeni osebni izkušnji, me je ponesel na novo, barvito in bogato pot raziskovanja sebe in sočloveka, kjer je učenje vseživljenjsko. 

Na Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana sem zaključila enoletni študij psihoterapevtske propedevtike kot uvod v specialistične študije psihoterapije in štiriletni specialistični študij, pristop psihoanalitična psihoterapija. Pridobila sem certifikat Evropske konfederacije psihoanalitičnih pristopov (ECPP). Sem članica Evropskega združenja psihoanalitičnih pristopov Slovenija (EZPPS), ki deluje pod okriljem Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP). Pri svojem delu spoštujem etični kodeks EZPPS in SKZP.

Psihoterapija za vas, v vašem ritmu, z vašo edinstveno zgodbo.

Skupaj potujeva skozi vaše spomine in doživljanje, raziskujeva, povezujeva, se soočava in celiva. Iščeva vire moči in se učiva zaupati, da včasih, kadar glava ne pozna odgovora, srce pozna pot.

Še tako dolga pot se začne s prvim korakom. Le pot, ki se nikoli ne začne, je nemogoča.

Kontakt

Po izobrazbi sem doktorica medicine, zdravnica in psihoanalitična psihoterapevtka. Po končanem študiju medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani sem sekundariat in strokovni izpit opravljala v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Na Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana sem zaključila enoletni študij psihoterapevtske propedevtike in štiriletni specialistični študij psihoanalitične psihoterapije.

Redno obiskujem supervizijski proces.

Sem članica  Evropskega združenja psihoanalitičnih pristopov Slovenija (EZPPS), ki deluje pod okriljem Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP). Pri svojem delu spoštujem etični kodeks EZPPS.

Verjamem, da je pri delu psihoterapevta ključno tudi delo na sebi, zato je za menoj veliko let osebne izkušnje psihoanalitične psihoterapije.

Med študijem medicine in psihoterapije sem pridobila tudi veliko izkušenj na področju psihiatrije in psihosocialne pomoči. Za raziskovalno nalogo Življenjski slog in izgorelost pri študentih Univerze v Ljubljani sem prejela Prešernovo priznanje (Katedra za javno zdravje, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani). V sklopu projekta V Odsevu Društva študentov medicine Slovenije na Medicinski fakulteti v Ljubljani sem sodelovala pri promociji mentalnega zdravja in destigmatizaciji duševnih motenj in izvajala izobraževalne delavnice Duševne motnje na slovenskih srednjih šolah in gimnazijah. Znanja iz interne medicine in psihiatrije ter otroške in mladostniške psihiatrije sem pridobivala na praksi v Hospital Universitario de Canarias v Španiji in Texas Medical Center v ZDA. Prostovoljno delo sem opravljala tudi v Centru za mentalno zdravje na Psihiatrični kliniki Ljubljana na Enoti za adolescentno psihiatrijo. Vrsto let sodelujem s Fakulteto za šport pri povezovanju športnih in zdravstvenih vsebin, kjer sem izvajala praktične delavnice za študente. Na tem področju sem soavtorica številnih publikacij, med drugim slovenskih Priporočil za telesno dejavnost nosečnic in univerzitetnega učbenika Aktivna nosečnica; zdrav življenjski slog v nosečnosti in po porodu.