Naja Videmšek, dr. med., zdravnica, certificirana psihoanalitična psihoterapevtka (ECPP)

Po izobrazbi sem doktorica medicine, zdravnica in psihoanalitična psihoterapevtka. Po zaključenem študiju medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani sem sekundariat in strokovni izpit za poklic zdravnik opravljala v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Na Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana sem zaključila enoletni študij psihoterapevtske propedevtike in štiriletni specialistični študij psihoterapije – pristop psihoanalitična psihoterapija. Pridobila sem certifikat Evropske konfederacije psihoanalitičnih pristopov (ECPP). Sem članica Evropskega združenja psihoanalitičnih pristopov Slovenija (EZPPS), ki deluje pod okriljem Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP). Pri svojem delu spoštujem etični kodeks EZPPS in SKZP.

Verjamem, da je pri delu psihoterapevta ključna osebnostna rast. Za menoj je veliko let individualne osebne izkušnje psihoanalitične psihoterapije. V osebno izkušnjo iz skupinske psihoanalitične psihoterapije sem bila vključena v sklopu specialističnega študija na Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj Ljubljana. Redno pridobivam in razvijam znanja in veščine, se udeležujem supervizijskih srečanj in izobraževanj.

Med študijem psihoterapije, študijem medicine ter sekundariatom (UKC Ljubljana, UPK Ljubljana) sem pridobila tudi veliko izkušenj na področju (urgentne) psihiatrije in psihosocialne pomoči, preden sem kot specializantka psihoterapije pod supervizijo začela opravljati psihoterapevtsko prakso v Ambulanti SFU Ljubljana. Prakso sem med študijem medicine opravljala na različnih enotah in oddelkih Univerzitetne psihiatrične klinike (UPK) Ljubljana. Znanja iz interne medicine in psihiatrije ter otroške in mladostniške psihiatrije sem pridobivala na praksi v Hospital Universitario de Canarias v Španiji in Texas Medical Center v ZDA. Prostovoljno delo sem opravljala tudi v Centru za mentalno zdravje na Psihiatrični kliniki Ljubljana na Enoti za adolescentno psihiatrijo. 

Za raziskovalno nalogo Življenjski slog in izgorelost pri študentih Univerze v Ljubljani sem prejela Prešernovo priznanje (Katedra za javno zdravje, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani). V sklopu projekta V Odsevu Društva študentov medicine Slovenije na Medicinski fakulteti v Ljubljani sem sodelovala pri osveščanju o mentalnem zdravju in destigmatizaciji duševnih motenj in izvajala izobraževalne delavnice na temo duševnega zdravja na srednjih šolah po Sloveniji. Vrsto let sodelujem s Fakulteto za šport pri povezovanju športnih in zdravstvenih vsebin, kjer sem izvajala praktične delavnice za študente. Na tem področju sem soavtorica številnih publikacij, med drugim slovenskih Priporočil za telesno dejavnost nosečnic in univerzitetnega učbenika Aktivna nosečnica; zdrav življenjski slog v nosečnosti in po porodu.

Po izobrazbi sem doktorica medicine, zdravnica in psihoanalitična psihoterapevtka. Po končanem študiju medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani sem sekundariat in strokovni izpit opravljala v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Na Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana sem zaključila enoletni študij psihoterapevtske propedevtike in štiriletni specialistični študij psihoanalitične psihoterapije.

Redno obiskujem supervizijski proces.

Sem članica  Evropskega združenja psihoanalitičnih pristopov Slovenija (EZPPS), ki deluje pod okriljem Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP). Pri svojem delu spoštujem etični kodeks EZPPS.

Verjamem, da je pri delu psihoterapevta ključno tudi delo na sebi, zato je za menoj veliko let osebne izkušnje psihoanalitične psihoterapije.

Med študijem medicine in psihoterapije sem pridobila tudi veliko izkušenj na področju psihiatrije in psihosocialne pomoči. Za raziskovalno nalogo Življenjski slog in izgorelost pri študentih Univerze v Ljubljani sem prejela Prešernovo priznanje (Katedra za javno zdravje, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani). V sklopu projekta V Odsevu Društva študentov medicine Slovenije na Medicinski fakulteti v Ljubljani sem sodelovala pri promociji mentalnega zdravja in destigmatizaciji duševnih motenj in izvajala izobraževalne delavnice Duševne motnje na slovenskih srednjih šolah in gimnazijah. Znanja iz interne medicine in psihiatrije ter otroške in mladostniške psihiatrije sem pridobivala na praksi v Hospital Universitario de Canarias v Španiji in Texas Medical Center v ZDA. Prostovoljno delo sem opravljala tudi v Centru za mentalno zdravje na Psihiatrični kliniki Ljubljana na Enoti za adolescentno psihiatrijo. Vrsto let sodelujem s Fakulteto za šport pri povezovanju športnih in zdravstvenih vsebin, kjer sem izvajala praktične delavnice za študente. Na tem področju sem soavtorica številnih publikacij, med drugim slovenskih Priporočil za telesno dejavnost nosečnic in univerzitetnega učbenika Aktivna nosečnica; zdrav življenjski slog v nosečnosti in po porodu.